Wednesday, September 5, 2007

Ayuh Menjadi Amilin Da'wah wat Tarbiyah

Marilah kita iltizam dalam menlayakkan diri ini menjadi Amilin Islam dengan kateria2 berikut:

* Salimul Aqidah - Aqidah yang Sejahtera
* Qawiyul Jismi - Fizikal yang Kuat
* Sahihul Ibadah - Ibadah yang Sahih
* Matinul Khuluq - Akhlak yang Unggul
* Mutsafaqul Fikri - Berfikiran Luas/Ilmu yang Meluas
* Munadzam fi Syu'unihi - Tersusun dalam Urusan
* Haritsun ala Waqtihi - Terurus Waktu
* Nafi'un li Ghairihi - Bermanfaat bagi Masyarakat
* Qadirun ala Kasbi - Berdikari
* Mujahidun Linafsihi - Berjihad Melawan Nafsu

Insya-Allah, kita boleh!!!

No comments:

Malaysiaku Gemilang Islamku Sentiasa Terbilang

Malaysiaku Gemilang Islamku Sentiasa Terbilang